Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Styrelsen 2010

Övrigt Posted on Fri, October 15, 2010 11:08:03

Det är vi som sitter i styrelsen

Ordförande Anna-Karin Dahl, Årekläppen 101F
anna_karin_dahl@hotmail.com

Sekreterare Rolf Nordqvist, Årekläppen 213
rolf.nordqvist@bredband.net

Kassör Maria Ganmark-Åkerblad, Årekläppen 102
maria.ganmark@gmail.com

Ledamot Jan Rydén, Skistar
jan.ryden@skistar.com

Ledamot Nils Widell
newa@glocalnet.net

Suppleant Johan Stigenius
fam.stigenius@telia.com

Suppleant Mikael Skålén
mikael.skalen@are.se

Suppleant Lollo Lundmark
lollo@are-slk.seVattenmätaren “Ugglan”

Övrigt Posted on Fri, October 15, 2010 11:04:22

Ugglan hittar man på:

www.telewatch.se/kunder/telewatch

Användarnamn: klappen
Lösenord: neppalkTrivselregler

Övrigt Posted on Fri, October 15, 2010 11:03:25

För allas trevnad har vi ett par punkter som gäller samtliga boende i föreningen (permanent eller inte).

När du slänger dina sopor, se då till att allt är i slutna påsar och att de hamnar i sopkärlet/containern. Stäng locket så att det inte lockar till sig djur (fåglar och råttor).

Glas, papper och plast skall lämnas på återvinningscentralen, petflaskor och burkar skall returneras. Återvinningsstation finns vid Konsum (Systembolaget, Apoteket).

Visa dina grannar hänsyn och kör sakta!
Se till att hålla snyggt kring din entré och uteplats/balkong. ”Det som försvinner i snö, kommer upp i tö…”

Följer vi detta får vi ett trivsamt område att bo i.Historik

Övrigt Posted on Fri, October 15, 2010 11:02:10

Årekläppen har varit bondgård med tillhörande skog och del i Åresjön sen 1700-talet. Från 1950-talet ägdes den av Anna-Lisa och Olof Kålen, som fortsatte med uthyrning till skolklasser i husen via Skolungdomens Allmänna Fjällfärd, en verksamhet som startats av Anna-Lisas föräldrar 1927. Uthyrning av tält- och husvagnsplatser tillkom på 1960-talet på grönytorna öster om det som i dag är Skistars personalbostäder (nedan kommer detta hus att kallas ”Hotellet” och det röda huset för ”annexet”).

Under perioden fram till mitten av 70-talet byggdes husen om och till för att kunna hyras ut till turistboende. I slutet av 70-talet byggdes ”Hotellet” ut med ny restaurang och nytt kök m.m. och ungefär samtidigt byggdes de första radhusen A13 – A30. De var tänkta som andelshus men p.g.a. svårigheten att sälja andelar så styckades A-husen och såldes var och en som egna fastigheter. 1981 avstyckning och försäljning av tomter på Lillåvägen. År 1985 lämnade Anna-Lisa & Olof Kålen över driften till sina barn Birgitta Alvskog och Mats Kålen.

På 80-talet förvärvade fastighetsbolaget Realia ”Hotellet” & ”Annexet” med all tillhörande mark mellan gamla vägen och E 14. På slutet av 80-talet byggdes B-husen (B4 – B13) och Realia hade långt gångna planer på att riva allt utom A & B-husen och uppföra två större hus med bostadsrättslägenheter samt restaurang m.m. och ett flertal mindre hus i sluttningen ner mot gamla vägen, samt underfart under E 14 till en planerad lift från Årekläppen till skidområdet som då skulle vara hopbyggt mellan Åre och Tege-Duved.

1989 styckades ett villaområde norr om E 14 som idag är Trollvägen och i samband med detta bildades Kläppens Samfällighetsförening (K.S.F.) 1991, som då innehöll vatten, avlopp, vägar och naturmark runt Trollvägen och LIllåvägen.

Under 90-talets början drabbade fastighetskrisen i Sverige och stora delar av Åre fick ekonomiska problem, så även Realia. Även Årekläppen hamnade i det bolag som bildades gemensamt av Nordbanken och Föreningsbanken, för att ta hand om liftar, backar och problemfastigheterna i Åre och fick namnet Å.R.E. AB

Årekläppen drevs fram till hösten 1995 av Birgitta Alvskog och Mats Kålen med Åreliftarna, nuv. Skistar, som ägare. Då förvärvade Ewa och Nils Widell Årekläppen och drev den ihop med dottern Sofia fram till hösten 2002. Gösta Leffler köpte hela Årekläppen och sålde omgående vidare ”Hotellet” och ”Annexet” till Årekläppens restaurang AB (Thomas Åslund & Tony Wallin). De drev det säsongen 2003 och sålde sedan ”Hotellet” till en entreprenör som försökte driva turkisk restaurang 2004.
Thomas Åslund behöll ”Annexet” och garaget.

Hösten 2004 köpte Skistar ”Hotellet” och byggde om det till personalbostäder för säsongsarbetare. 2005 sålde Thomas Åslund annexet & garaget till Heidi Salo m.fl., som har totalrenoverat detta fina gamla hus och målat det rött. Heidi Salo har 2009 sålt annexet & garaget till Thomas Johansson.

2006/2007 uppfördes ett hus som bostadsrättsförening på 2 våningar och 12 lägenheter på f.d. husvagnsparkeringen.

Med anledning av alla nya fastigheter med nya ägare ändrades samfälligheten 2008 till att förutom vatten och avlopp även innefatta vägar, tv, sopor och grönytor söder om E 14.