Det är vi som sitter i styrelsen

Ordförande Anna-Karin Dahl, Årekläppen 101F
anna_karin_dahl@hotmail.com

Sekreterare Rolf Nordqvist, Årekläppen 213
rolf.nordqvist@bredband.net

Kassör Maria Ganmark-Åkerblad, Årekläppen 102
maria.ganmark@gmail.com

Ledamot Jan Rydén, Skistar
jan.ryden@skistar.com

Ledamot Nils Widell
newa@glocalnet.net

Suppleant Johan Stigenius
fam.stigenius@telia.com

Suppleant Mikael Skålén
mikael.skalen@are.se

Suppleant Lollo Lundmark
lollo@are-slk.se