Det är vi som sitter i styrelsen

Ordförande Nils Widell, Värmdö
newa@glocalnet.net

Sekreterare Rolf Nordqvist, Årekläppen 213
rolf.nordqvist@bredband.net

Kassör Maria Ganmark-Åkerblad, Årekläppen 102
maria.ganmark@gmail.com

Ledamot Jan Rydén, Skistar
jan.ryden@skistar.com

Ledamot Mikael Skålén, Trollvägen 4
mikael.skalen@are.se

Suppleant Johan Stigenius
fam.stigenius@telia.com

Suppleant Anna-Karin Dahl
anna_karin_dahl@hotmail.com

Suppleant Lollo Lundmark
lollo@are-slk.se