Styrelsen är nästintill identisk som förra året, men här kommer sammansättningen;

Ordförande Nils Widell

Sekreterare Rolf Nordqvist

Kassör Maria Ganmark-Åkerblad

Ordinarie Mikael Skålén

Ordinarie Jan Rydén

Suppleant Stefan Sandström

Suppleant Lollo Lundmark

Suppleant Anna-Karin Dahl