Vattnet kommer att stängas av natten mellan 13 och 14 augusti för underhåll. Vg kontakta styrelsen vid några frågor.