Styrelsen arbetar med att undersöka förutsättningar för ett sopsorteringsystem. Under stämman kommer vi att ge en muntlig rapport hur arbetet fortlöper. Vi kommer att föreslå stämman att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet och att ge styrelsen mandat att fatta beslut i frågan.