Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Samtycke till lagring av adressuppgifter

Dokument Posted on Tue, March 17, 2020 20:47:19


Protokoll från föreningsstämma 28/8 2021

Protokoll och kallelser Posted on Wed, September 01, 2021 12:31:02Handlingar till Föreningsstämma 2021

Dokument, Protokoll och kallelser Posted on Sat, July 31, 2021 22:05:40


Information hantering av sopor

Dokument Posted on Sun, December 06, 2020 21:52:23


Protokoll från Föreningsstämma 29/8 2020

Protokoll och kallelser Posted on Tue, September 01, 2020 10:39:45Dokument föreningsstämma 2020

Dokument Posted on Wed, July 29, 2020 11:53:40


Protokoll Föreningsstämma

Protokoll och kallelser Posted on Fri, May 03, 2019 11:04:10

Här finner ni protokollet från stämman samt vissa bilagor. Vill man ha en kopia på det signerade protokollet eller på debiteringslängder skickar man ett mail på info@areklappen.se.Revisionsberättelse 2018

Dokument Posted on Wed, April 17, 2019 12:21:06


Next »