Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Protokoll från föreningsstämma 28/8 2021

Protokoll och kallelser Posted on Wed, September 01, 2021 12:31:02Handlingar till Föreningsstämma 2021

Dokument, Protokoll och kallelser Posted on Sat, July 31, 2021 22:05:40


Protokoll från Föreningsstämma 29/8 2020

Protokoll och kallelser Posted on Tue, September 01, 2020 10:39:45Protokoll Föreningsstämma

Protokoll och kallelser Posted on Fri, May 03, 2019 11:04:10

Här finner ni protokollet från stämman samt vissa bilagor. Vill man ha en kopia på det signerade protokollet eller på debiteringslängder skickar man ett mail på info@areklappen.se.Kallelse till stämma 2019

Protokoll och kallelser Posted on Tue, March 19, 2019 21:19:05


Revisionsberättelse 2017

Protokoll och kallelser Posted on Mon, April 09, 2018 10:41:22


Protokoll från stämma 2018

Protokoll och kallelser Posted on Wed, April 04, 2018 12:05:14


Uppdaterat förslag

Protokoll och kallelser Posted on Mon, March 26, 2018 09:16:58


Next »