Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Handlingar till föreningsstämma 2022

Dokument, Protokoll och kallelser Posted on Thu, March 24, 2022 20:09:37


Handlingar till Föreningsstämma 2021

Dokument, Protokoll och kallelser Posted on Sat, July 31, 2021 22:05:40Information hantering av sopor

Dokument Posted on Sun, December 06, 2020 21:52:23


Dokument föreningsstämma 2020

Dokument Posted on Wed, July 29, 2020 11:53:40


Samtycke till lagring av adressuppgifter

Dokument Posted on Tue, March 17, 2020 20:47:19


Revisionsberättelse 2018

Dokument Posted on Wed, April 17, 2019 12:21:06


Förslag från styrelsen – Åre-Berge 1:5

Dokument Posted on Wed, April 03, 2019 06:53:31


Handlingar till stämma 2019

Dokument Posted on Mon, March 25, 2019 09:22:49

Balansrapport 2018

Resultatrapport 2018

Förvaltningsberättelse 2018

Budget 2019

Verksamhetsplan 2019

Valberedningens förslagNext »