Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Information hantering av sopor

Dokument Posted on Sun, December 06, 2020 21:52:23


Protokoll från Föreningsstämma 29/8 2020

Protokoll och kallelser Posted on Tue, September 01, 2020 10:39:45Handlingar till Föreningsstämma för verksamhetsåret 2019

Dokument Posted on Wed, July 29, 2020 11:53:40


Samtycke till lagring av adressuppgifter

Dokument Posted on Tue, March 17, 2020 20:47:19


Protokoll Föreningsstämma

Protokoll och kallelser Posted on Fri, May 03, 2019 11:04:10

Här finner ni protokollet från stämman samt vissa bilagor. Vill man ha en kopia på det signerade protokollet eller på debiteringslängder skickar man ett mail på info@areklappen.se.Revisionsberättelse 2018

Dokument Posted on Wed, April 17, 2019 12:21:06


Sopsortering

Övrigt Posted on Mon, April 15, 2019 21:43:35

Styrelsen arbetar med att undersöka förutsättningar för ett sopsorteringsystem. Under stämman kommer vi att ge en muntlig rapport hur arbetet fortlöper. Vi kommer att föreslå stämman att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet och att ge styrelsen mandat att fatta beslut i frågan.Förslag från styrelsen – Åre-Berge 1:5

Dokument Posted on Wed, April 03, 2019 06:53:31


« PreviousNext »