Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Handlingar till stämma 2019

Dokument Posted on Mon, March 25, 2019 09:22:49

Balansrapport 2018

Resultatrapport 2018

Förvaltningsberättelse 2018

Budget 2019

Verksamhetsplan 2019

Valberedningens förslagSamtyckeshämtning

Dokument Posted on Tue, March 19, 2019 21:20:59


Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Dokument Posted on Tue, March 19, 2019 21:20:30


Följebrev angående Personuppgifter

Dokument Posted on Tue, March 19, 2019 21:19:49


Kallelse till stämma 2019

Protokoll och kallelser Posted on Tue, March 19, 2019 21:19:05


Revisionsberättelse 2017

Protokoll och kallelser Posted on Mon, April 09, 2018 10:41:22


Protokoll från stämma 2018

Protokoll och kallelser Posted on Wed, April 04, 2018 12:05:14


Debiteringslängd 2018

Dokument Posted on Wed, April 04, 2018 12:02:40


« PreviousNext »