Här finner ni protokollet från stämman samt vissa bilagor. Vill man ha en kopia på det signerade protokollet eller på debiteringslängder skickar man ett mail på info@areklappen.se.