Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2013