Medlem kan begära signerat protokoll genom att skicka e-post till föreningens adress