Medlem kan begära en

kopia av signerat protokoll genom att skicka e-post till föreningens adress