För allas trevnad har vi ett par punkter som gäller samtliga boende i föreningen (permanent eller inte).

När du slänger dina sopor, se då till att allt är i slutna påsar och att de hamnar i sopkärlet/containern. Stäng locket så att det inte lockar till sig djur (fåglar och råttor).

Glas, papper och plast skall lämnas på återvinningscentralen, petflaskor och burkar skall returneras. Återvinningsstation finns vid Konsum (Systembolaget, Apoteket).

Visa dina grannar hänsyn och kör sakta!
Se till att hålla snyggt kring din entré och uteplats/balkong. ”Det som försvinner i snö, kommer upp i tö…”

Följer vi detta får vi ett trivsamt område att bo i.