Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Årsmötesprotokoll

Protokoll och kallelser Posted on Sat, April 06, 2013 17:50:21

Här kommer protokollet ifrån årets årsmöteVattenavläsningar

Övrigt Posted on Sun, March 17, 2013 19:08:26

Alla skall läsa av sina vattenmätare innan årsmötet (29 mars) och skicka detta till;

info@areklappen.seRevisionsberättelse

Dokument Posted on Sun, March 17, 2013 19:03:59


Budget 2013

Dokument Posted on Sun, March 10, 2013 15:20:49

Här kommer årets budget för Kläppens samfällighetÅrsmöteskallelse 2013

Protokoll och kallelser Posted on Thu, March 07, 2013 15:46:15


Ett till

Dokument Posted on Thu, March 07, 2013 15:44:54


Övriga dokument till årsmötet 2013

Dokument Posted on Thu, March 07, 2013 15:44:00

Här följer fler dokument till årsmötetEkonomi 2012

Dokument Posted on Wed, March 06, 2013 11:03:40

Här följer debiteringslängd (fastighetsbeteckning), Balansrapport och resultatrapport.Next »