Här följer debiteringslängd (fastighetsbeteckning), Balansrapport och resultatrapport.