Här nedan finns länk till resultat- och balansrapport från 2010