Blog Image

Årekläppens samfällighet

Välkommen till Årekläppen!

Årekläppen är ett bostadsområde beläget ca 3 km väster om Åre torg längs väg E14. Samfälligheten består utav både fritidsboende och permanentboende, söder och norr om E14. Bland annat finns ett hyreshus, Skistars personalboende i ”gamla hotellet” samt en bostadsrättsförening, förutom de radhus och fristående villor.


Kläppen når man enkelt med bil eller buss. Länstrafiken har en hållplats längs gamla vägen och Skistar har under vintersäsongen skidbussar som trafikerar.


Samfälligheten administrerar VA, sophämtning, snörröjning och vägar. Vi har 60 medlemmar, alla fastighetsägare i området är anslutna.

Styrelsen 2012

Övrigt Posted on Sat, April 21, 2012 13:19:58

Styrelsen är nästintill identisk som förra året, men här kommer sammansättningen;

Ordförande Nils Widell

Sekreterare Rolf Nordqvist

Kassör Maria Ganmark-Åkerblad

Ordinarie Mikael Skålén

Ordinarie Jan Rydén

Suppleant Stefan Sandström

Suppleant Lollo Lundmark

Suppleant Anna-Karin DahlStämmoprotokoll

Protokoll och kallelser Posted on Sat, April 21, 2012 13:12:47

Här kommer protokollet från årets stämma. Kom ihåg att nästa år blir årsstämman onsdag 27 mars.